wcag icon
Deklaracja Dostępności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego Tęczowego Przedszkola. Tutaj dowiecie się jak pracujemy z dziećmi, w jaki sposób realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także jak bardzo jesteśmy zaangażowani w działalność z dziedziny ekologii i zdrowego stylu życia.

Szczególnie dużo dzieje się w naszych tęczowych grupach, dlatego zachęcamy do „zaglądania” do naszych grup i zapoznawania się z ich pracą i zabawą. Mamy nadzieję, że poprzez tę stronę dostarczymy Państwu wielu ważnych, ciekawych i dobrych informacji.

 

EKOPRZEDSZKOLAK - ZDROWY PRZEDSZKOLAK


I.   UDZIAŁ PRZEDSZKOLA W PROJEKTACH I PROGRAMACH

 

1. Udział w międzynarodowym projekcie Szkoły dla Ekorozwoju  

                           Osiągnięcie: Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi 2014 

 

W roku 2013 Przedszkole przystąpiło do realizacji programu Szkoły dla Ekorozwoju, celem uzyskania certyfikatu Zielonej Flagi. Zielona Flaga jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools.  Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Koordynatorem działań jest Fundacja Partnerstwo dla środowiska.

Działania prowadzone były w dwóch obszarach tematycznych

 1. Zdrowa żywność w szkole
 2. Transport i aktywność ruchowa

poprzez

 1. Realizowanie treści zwartych w programach i projektach własnych ( Mały i Duży Ziemi służy, Przedszkole na talerzu, Przedszkole na dwóch kółkach, Patrol Ekologiczny)

 2. Realizowanie treści zawartych w programach ogólnopolskich ( Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Kubusiowi Przyjaciele Natury)

 3. Realizowanie działań zawartych i zaplanowanych w okresowych planach pracy nauczycieli w poszczególnych grupach 

    4. Współpracy z rodzicami (ekologiczne konkursy rodzinne, prelekcje z udziałem specjalistów, warsztaty kulinarne)

  Wszystkie te działania prowadzone były na najwyższym poziomie co przyczyniło się do przyznania placówce certyfikatu Zielonej Flagi. W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 również przystąpiliśmy do programu. Działania nasze będą oparte na dwóch obszarach:

  1. Zdrowo, lokalnie, odpowiedzialnie

  2. Transport i aktywność ruchowa

 4. 2. Udział w ogólnopolskim programie Przedszkolak Pełen Zdrowia  

  Osiągnięcie: Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka 2013,2014


  Przedszkolak pełen zdrowia to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez AKADEMIĘ ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA. Ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy m.in. o tym, dlaczego należy prawidłowo się odżywiać i dlaczego warto wybierać żywność ekologiczną.  Poprzez realizacji tematyki: “Uczymy się o jedzeniu, w ekologicznym znaczeniu”  nasze dzieci poznają, co to jest zdrowa żywność oraz żywność ekologiczna. Uczą się jak postępując ekologicznie wykorzystać opakowania i pozostałości po jedzeniu. Dzieci swoją wiedzę przekazują w postacie plakatów i prac plastycznych.  W ramach tego programu prowadzimy także warsztaty kulinarne dla dzieci. Efekty pracy mogą oglądać i degustować rodzice podczas kiermaszu zdrowej żywności czy kiermaszu zdrowych wypieków.

   

  3. Udział w ogólnopolskim  programie edukacji zdrowotnej Kubusiowi Przyjaciele Natury 

  Osiągnięcie: certyfikat Przyjaciela Natury 2012,2013,2014

   

  Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Realizujemy je poprzez przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. Eko-hodowlę w mini szklarniach, organizowanie przyrodniczych wycieczek do środowisk naturalnych oraz do gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych. W ramach programu uczestniczymy w konkursach plastycznych.  Organizujemy także konkursy dla całych rodzin np. EKOmikołaj, EKOchoinka dzięki czemu nie tylko dzieci, ale także rodzice sa włączani aktywnie w działalność ekologiczną (m.in. wykorzystanie surowców wtórnych do elementów dekoracyjnych)

   

  4. Udział w ogólnopolskim programie Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej 2011, 2012,2013,2014

  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Celem jest 

  • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego

  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

  Realizację tego programu kierujemy także  do rodziców (ulotki, plakaty wykonane przez dzieci)

  5. Udział w miejskim projekcie Bezpieczne przestrzenie- projekt mający na celu zmiany w przestrzeni i otoczeniu przedszkola w celu poprawy jego bezpieczeństwa oraz wizerunku.

  Głównym założeniem udziału w projekcie była poprawa  bezpieczeństwa oraz wizerunku przedszkola jednak szybko okazało się, że te zmiany można także wykorzystać do działań w dziedzinie ekologii. W tym celu zostały dokonane nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wygospodarowany teren pod budowę Zielnika przedszkolnego

   

  II.   REALIZACJA PROGRAMÓW  I PROJEKTÓW WŁASNYCH

  Mały i Duży Ziemi służyprogram własny edukacji ekologiczno - przyrodniczej

  Program jest programem autorskim nauczycielek i zawiera treści związane z rozwijaniem wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, obserwowanie zmian w bliższym i dalszym otoczeniu dziecka oraz rozumieniu potrzeby troski o środowisko. Daje możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem, jako integralną częścią. Program własny jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego.

   

   

  Patrol ekologiczny – projekt edukacji ekologiczno - społecznej

  Projekt jest pomysłem autorskim Dyrektora przedszkola i prowadzony  jest  w  formie konkursu. Celem jest:

  • Uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację odpadów.

  • Wdrażanie dzieci do samokontroli oraz kontroli otoczenia w tym także działań dorosłych, w zakresie ochrony środowiska.

  • Rozumienie znaczenia konieczności oszczędzania wody i energii.

  • Wyrabianie u dzieci nawyków oszczędnego gospodarowania wodą i energią oraz segregowania odpadów.

  • Nabycie odwagi w kontrolowaniu i ocenianiu zachowań dorosłych dotyczących ochrony środowiska.

  Patrol Ekologiczny działa codziennie w dwuosobowych zespołach. Dzieci mają koszulki w odpowiednim kolorze (Solarki –żółtą, Leśnicy – zieloną, Wodniki – niebieską) z nadrukiem: PATROL EKOLOGICZNY. Patrol Ekologiczny, kontroluje wszystkie pomieszczenia przedszkolne: sale dydaktyczne, toalety, hol i szatnie dla dzieci, księgowość, gabinet dyrektora i sprawdza czy: są segregowane śmieci, jest oszczędzany prąd (wyłączone światło, wyłączone monitory) i oszczędzana woda (dokręcone krany w łazienkach)

  Wygrana grupa na koniec roku szkolnego otrzymuje Nagrodę Dyrektora Przedszkola

  Za ten projekt  przedszkole otrzymało nagrodę specjalną od ZUO w Elblągu

   

   Przedszkole na talerzu – projekt edukacji zdrowotnej  i ekologicznej

   

   

  Projekt jest pomysłem autorskim Dyrektora przedszkola i realizowany jest poprzez systematyczne działania w dziedzinie zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym

  Pierwszy etap realizacji projektu realizowany  jest w latach 2013 – 2016. Celem projektu  jest:

  • poprawa jakości odżywiania dzieci

  • poszerzenia świadomości dzieci oraz rodziców w zakresie naturalnego odżywiania

  • wzbogacanie wiedzy dzieci i rodziców na temat pochodzenia zdrowych produktów

  Do tej pory dokonaliśmy zmian w jadłospisie przedszkolnym (zastosowanie zamienników produktów np. śmietanę na jogurt naturalny, makaron pszenny na pełnoziarnisty),

  Prowadziliśmy akcje edukacyjne dla rodziców (ulotki, prelekcje) oraz dokonaliśmy wymiany wyposażenia i sprzętu w kuchni przedszkolnej. Stare i przestarzałe meble i garnki zostały zastąpione profesjonalnymi, gastronomicznymi (z atestami).

  W roku bieżącym głównym założeniem jest wykorzystanie na szeroką skalę ziół i warzyw z własnej EKOrabatki. (podczas modernizacji ogrodu przedszkolnego zaplanowany został teren pod uprawę ziół i warzyw i na wiosnę przystępujemy do jego realizacji). W  chwili obecnej zioła są hodowane w salach w mini-szklarniach.

   

   

  Przedszkole na dwóch kółkach – projekt edukacji ekologiczno - zdrowotnej

  Projekt jest pomysłem autorskim Dyrektora przedszkola. Jego głównym celem jest zachęcenie dzieci oraz rodziców do ekologicznego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Pragniemy propagować tę formę, ponieważ rower nie wydziela spalin i nie powoduje hałasu i jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu.

  W maju br byliśmy uczestnikiem akcji zrównoważonej mobilności i rozwijania aktywności ruchowej wśród dzieci poprzez jazdę na jednośladach. Stowarzyszenie Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) było organizatorem kampanii edukacyjno-promocyjnej skierowanej do dzieci z najmłodszych grup. W ramach tej kampanii dzieci miały udostępnione na 8 dni rowerki biegowe, aby jeździć nimi  z domu do przedszkola.

  W ramach realizacji tego projektu  

  • zakupiliśmy do przedszkola dla dzieci rowerki biegowe.

  • przebudowaliśmy schody zewnętrzne (dojście do budynku przedszkola), aby łatwiej było podprowadzić rower pod budynek przedszkola,

  • wyznaczyliśmy miejsce przejazdu rowerami (obniżenie i oznakowanie krawężnika)

  • zapewniliśmy miejsce do parkowania rowerów (stojaki rowerowe)

  • organizujemy cykliczne spotkania dzieci i rodziców z Oficerem Rowerowym ds. rozwoju komunikacji rowerowej

   W dalszych planach jest zagospodarowanie części ogrodu przedszkolnego na Park rowerowy.

  Ogród pożytku dla zwierząt czyli ścieżka edukacyjno - ekologiczna

  Rozpoczęliśmy realizację innowacyjnego, jak na warunki przedszkolne projektu ekologicznego

  Całość działań ma na celu zachęcenie do tworzenia miejsc szczególnych, które mogą jednocześnie mieć formę ochrony środowiska naturalnego, ostoi lub zielonej ścieżki dydaktycznej.

  Projekt ma za zadanie rozbudzić dziecięcą ciekawość, pozwolić odkrywać i rozwijać wiedzę młodemu człowiekowi poprzez bezpośredni z nią kontakt, a w przyszłości wytworzyć wrażliwość na otaczający nas świat i nauczyć do niego szacunku.

  Jednocześnie atrakcyjny, kwitnący i dynamiczny element roślinny będzie miłym dla oka społeczeństwa lokalnego, funkcjonującego w otoczeniu przedszkola. Stwarzając enklawę służącą drobnym organizmom, otoczymy je ochroną.

  Ścieżka ekologiczna ma być miejscem aktywności dzieci. Przedszkolaki będą samodzielnie pielęgnować ten ogród, a dzięki różnorodności roślinnej także obserwować przyrodę o każdej porze rok

   

  UDZIAŁ PRZEDSZKOLA W KONKURSACH I AKCJACH MIEJSKICH

   

  1. Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów organizowany przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu

  Od czterech lat nasze przedszkole zajmuje I miejsce w zbiórce surowców. Co roku otrzymujemy też nagrody specjalne i wyróżnienia za zbiórkę puszek i kartoników po napojach.

   

      2. Konkursy plastyczne

  Dzieci uczestniczą w wielu konkursach o tematyce ekologicznej. W ostatnim czasie były to:

  1. Elbląg Przyjazny Środowisku - Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu 

  2. Dostęp do żywności - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu

  3. Świat w kropelce wody - WMODN 

  4. Czyste wody, czyste ryby Polski Związek Wędkarski

  5. Zwierzakolubni pod patronatem Ministerstwa Środowiska

    

      3. Konkursy wiedzy ekologicznej

  Cyklicznie, od 2006 roku dzieci sześcioletnie uczestniczą w Olimpiadzie Ekologicznej organizowanej przez Przedszkole Nr 19 w Elblągu

   

     4. Elbląskie Dni Recyklingu

  Pięciolatki z naszego przedszkola co roku  uczestniczą w Elbląskich Dniach Recyklingu biorąc udział w przedstawieniu o tematyce ekologicznej.

   

    5. Akcja Sprzątanie Świata

   Nasze przedszkolaki aktywnie biorą udział wraz w sprzątaniu okolic przedszkola oraz Parku Modrzewie

    6. Dzień Ziemi

  Corocznie z udziałem dzieci sadzimy jedno drzewo w ogrodzie przedszkolnym.

   7. Dzień Bez Samochodu

  Aktywny udział dzieci i rodziców oraz personelu przedszkola w imprezie miejskiej 

  8. Mikołajkowy i Zajączkowy  prezent dla Ziemi

  Bardzo aktywny udział dzieci i rodziców w zbiórce elektrośmieci. W ramach tych akcji przekazujemy także do utylizacji sprzęt elektroniczny  podlegający kasacji w przedszkolu. 

  9. Godzina dla Ziemi

  Akcja jest przeprowadzana w godzinach wieczornych. Rozpowszechniamy ją wśród rodziców za pośrednictwem dzieci oraz ulotek

   

  DZIAŁANIA  PROEKOLOGICZNE  WEWNĘTRZNE

   

  Kodeks  Młodego Ekologa

  Każdego roku w  grupie dzieci 4 letnich zostaje wprowadzony Kodeks Ekologa. Ma on na celu kształtowanie i utrwalanie wrażliwości na piękno natury, ochronę środowiska oraz wyrabianie nawyków poszanowania przyrody od najmłodszych lat.

   

  Pojemniki na segregację śmieci

  Na terenie posesji przedszkola znajdują się pojemniki na segregacje odpadów: papier, plastik, szkło.  Pojemniki z podziałem na papier i plastik są także ustawione w holu przedszkola (z dostępem dla rodziców) oraz w każdej sali dydaktycznej. Wszystkie odpady wychodzące z kuchni są także segregowane.

  Piktogramy

  W pomieszczeniach przedszkolnych są rozmieszczone znaki – piktogramy przypominające  o oszczędności wody i prądu. Oznakowanie zostało wykonane i rozmieszczone przez dzieci pięcio - i sześcioletnie

   

  Żarówki energooszczędne

  W całym przedszkolu zwykłe żarówki  zastąpiono energooszczędnymi

   

  Wymiana okien

  Do tej pory wymienionych zostało ponad 80% okien.

   Wymiana monitorów

  Wszystkie komputery znajdujące się w przedszkolu posiadają ciekłokrystaliczne ekrany emitujące mniejszą ilość promieniowania i pobierające mniej prądu. Przestrzegana jest zasada wyłączania monitorów podczas przerwy w pracy.

   

  Kiermasze zdrowej żywności

  W przedszkolu  organizowane są cykliczne kiermasze i degustacje Eko – wypieków wykonanych przez dzieci podczas warsztatów kulinarnych oraz przez nasze Panie pracujące w kuchni.

   

  Eko-hodowle

  W każdej sali znajdują się mini szklarnie, w których dzieci  hodują zioła i przyprawy wykorzystywane do potraw z przedszkolnego jadłospisu.

   

  Organizowanie konkursów ekologicznych

  Przedszkole dwukrotnie było organizatorem konkursu ekologicznego dla elbląskich przedszkoli I ty możesz zostać Przyjacielem Przyrody. Konkurs organizowany był przy współudziale ECEE w Elblągu 

   

  POZOSTAŁE DZIAŁANIA

   

  1. Współpraca z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej

  Od kilku lat przedszkole współpracuje z ECEE, pozyskując fundusze na działalność ekologiczną. Do tej pory uzyskaliśmy dofinansowanie na:

  • Konkurs ekologiczny dla przedszkoli I ty możesz zostać Przyjacielem Przyrody (dwukrotnie)

  • Rajd wiosenny z udziałem absolwentów przedszkola Na tropach przygody i ekologicznej przyrody

  • Ogród pożytku dla zwierząt

   2. EKOrabatka

    

   W ramach modernizacji i przebudowy ogrodu przedszkolnego  i placu zabaw dla dzieci, wydzielony został teren pod EKOrabatkę. Docelowo, na wiosnę będą tam rosły zioła, które będziemy wykorzystywać w kuchni przedszkolnej.

    

    

      3. Mini Park rowerowy

    

   Jednym z elementów realizowanego projektu Przedszkole na dwóch kółkach jest budowa mini Parku rowerowego na terenie przedszkolnego placu zabaw. Głównym celem tego zamierzenia/projektu jest stworzenie dla dzieci warunków do nauki jazdy na rowerze poprzez zbudowanie alejek rowerowych wraz z małą infrastrukturą (znaki drogowe). Dzięki temu dzieci nabędą umiejętności jazdy na rowerze, co zachęci rodziców do spędzania z dzieckiem czasu wolnego na rowerze.   Jak wiadomo rower jest pojazdem bardzo ekologicznym, ponieważ   nie wydziela spalin i nie powoduje hałasu.  

   


 
   

     

   

   

   

   

   

   


 
 

 


 

 

 


 


 

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.