wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

DZIE├Ĺ ZIEMI

Data dodania: Žroda 22 Kwiecie˝ 2020

Pierwszy raz Dzie├▒ Ziemi zosta┬│ zorganizowany 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych. Wzi├¬┬│o w nim udzia┬│ ponad 20 mln ludzi. Tego samego roku powsta┬│a Ameryka├▒ska Agencja Ochrony ┬Žrodowiska, kt├│rej misj┬▒ jest ochrona zagro┬┐onych gatunk├│w.

Zmiany klimatyczne, przeludnienie, brak dost├¬pu do wody pitnej i wiele innych aspekt├│w by┬│y powodem to utworzenia Dnia Ziemi, aby zwr├│ci├Ž uwag├¬ na pojawiaj┬▒ce si├¬ problemy cywilizacyjne. Co roku tego dnia promowane s┬▒ kwestie zwi┬▒zane z zanieczyszczeniem ┬Ârodowiska.

W tym roku zamkni├¬ci w domach mamy okazj├¬ bardziej doceni├Ž tegoroczn┬▒ wiosn├¬. Wielu z nas t├¬sknie spogl┬▒da za okno i nie mo┬┐e doczeka├Ž si├¬ zniesienia obostrze├▒ wprowadzonych na czas pandemii. 

W tym roku jak nigdy wcze┬Âniej mo┬┐emy zastanowi├Ž si├¬ nad niszcz┬▒cym wp┬│ywem ludzi na ┬Ârodowisko, dostrzec zjawisko najgorszej od lat suszy czy zauwa┬┐y├Ž wyrzucane na ulic├¬ jednorazowe r├¬kawiczki i maseczki ochronne. 

W tym roku jak nigdy mamy czas by pomy┬Âle├Ž – jak ja mog├¬ uratowa├Ž Ziemi├¬?

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.