wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

Wyniki rekrutacji

Data dodania: Žroda 08 Kwiecie˝ 2020

WYNIKI REKRUTACJI

Informacje na temat zakwalifikowania / niezakwalifikowania oraz przyjêcia / nieprzyjêcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zosta³y wys³ane na Pañstwa adresy e-mailowe zg³oszone we wnioskach.

W przypadku braku takiego maila, nale┬┐y 

wej┬Â├Ž na stron├¬ www.eped.pl / REKRUTACJA / Rekrutacja do przedszkoli 

i  w miejscu WYSZUKAJ WNIOSEK wpisa├Ž kod dost├¬pu (kod otrzymali┬Âcie Pa├▒stwo na poczt├¬ e-mailow┬▒ podczas wype┬│niania wniosku o przyj├¬cie )

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.