wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

Nasze przedszkole po raz trzeci otrzyma³o Zielon± flagê oraz certyfikat !!

Data dodania: Poniedzia│ek 12 Grudzie˝ 2016

„Zielona flaga” jest presti┬┐owym mi├¬dzynarodowym tytu┬│em, kt├│ry nadawany jest szko┬│om na ca┬│ym ┬Âwiecie w ramach Programu „Eco-Schools”.

Certyfikaty maj± na celu zachêcanie do ci±g³ego rozwoju i doskonalenia na rzecz ekorozwoju.

Nasze przedszkole po raz trzeci otrzyma³o Zielon± flagê oraz certyfikat.

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.