wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Data dodania: Poniedzia│ek 01 Luty 2021

Przypominamy Rodzicom dzieci, kt├│re obecnie ucz├¬szczaj┬▒ do naszego przedszkola, ┬┐e w dniach od 22 lutego do 1 marca nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž do dyrektora przedszkola dokument wydrukowany w systemie elektronicznym EPED o deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Tylko w├│wczas Rodzic ma  zapewnione miejsce w naszym przedszkolu dla swojego dziecka w roku szkolnym 2021/2022.
Je┬Âli Rodzic planuje przeniesienie dziecka do szko┬│y lub innego przedszkola - nie sk┬│ada takiej deklaracji.
Niez┬│o┬┐enie deklaracji w wersji papierowej jest jednoznaczne z rezygnacj┬▒ z  miejsca w naszym przedszkolu z dniem 1 wrze┬Ânia 2021r.

Szczegó³owe informacje dostêpne s± w za³±czniku poni¿ej.

 


Rekrutacja 2021_2022

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.