wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZE├ĹSTWA

Kategoria: Informacje

Prosimy o zapoznanie si├¬ z obowi┬▒zuj┬▒cymi od 18 maja br Procedurami zapewnienia bezpiecze├▒stwa w Przedszkolu Nr 29 w Elbl┬▒gu w zwi┬▒zku z wyst┬▒pieniem COVID 19

Wtorek 19 Maj 2020

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Kategoria: Informacje

Zgodnie z decyzj┬▒ Prezydenta Miasta od dnia 18.05.2020 przedszkole zostanie otwarte TYLKO dla dzieci pracownik├│w nast├¬puj┬▒cych grup zawodowych: s┬│u┬┐ba...

Czwartek 14 Maj 2020

PLASTYKA Z U¯YCIEM ZMYS£ÓW CZ. 7

Kategoria: Informacje

Zabawy sensoryczne z piank┬▒ do golenia.Wspania┬│a, puszysta, delikatna, a┬┐ nie chce si├¬ wyci┬▒ga├Ž r┬▒k. Chce si├¬ mi├¬toli├Ž, przek┬│ada├Ž, nak┬│ada├Ž, wyci┬▒ga├Ž po prostu...

Žroda 13 Maj 2020

Przedszkole zamkniête do odwo³ania !!

Kategoria: Informacje

PRZEDSZKOLE ZAMKNI├ŐTE DO ODWO┬úANIA Uprzejmie informujemy, ┬┐e w poczuciu odpowiedzialno┬Âci za zapewnienie bezpiecze├▒stwa dzieciom w sytuacji zagro┬┐enia wirusem COVID-19, nasza...

Czwartek 07 Maj 2020

PLASTYKA Z U¯YCIEM ZMYS£ÓW CZ.6

Kategoria: Informacje

„Drugie ┬┐ycie butelek plastikowych?". Zanim trafi┬▒ do kosza mo┬┐na je wykorzysta├Ž do zrobienia prostych eksperyment├│w z ciekawymi efektami.  Na pewno...

Czwartek 07 Maj 2020

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.