wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

BEZPIECZNY EL-PRZEDSZKOLAK

Kategoria: Informacje

Od 12.09.2016 roku nasze Przedszkole bierze udzia┬│ w projekcie Bezpieczny El-Przedszkolak w ramach programu Bezpieczny Elbl┬▒g. Przez 6 tygodni b├¬dziemy bawi├Ž i uczy├Ž si├¬...

Czwartek 13 Pa╝dziernik 2016

KOLOROWY BAL S£U¯B MUNDUROWYCH

Kategoria: Imprezy

UWAGA UWAGA ! Ju¿ nied³ugo bo 19 pa¼dziernika odbêdzie siê KOLOROWY BAL S£U¯B MUNDUROWYCH. Bardzo prosimy o przebranie dzieci w stroje zwi±zane z tematyk±...

Wtorek 11 Pa╝dziernik 2016

WIZYTA GO┬ŽCI PROGRAMU ERASMUS

Kategoria: Informacje

W naszym przedszkolu ka┬┐dego dnia dzieje si├¬ bardzo du┬┐o o czym mogli przekona├Ž si├¬ nasi wczorajsi go┬Âcie. Odwiedzi┬│y nas nauczycielki, kt├│re tak jak my uczestnicz┬▒...

Žroda 05 Pa╝dziernik 2016

Zebranie z rodzicami

Kategoria: Informacje

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, kt├│re odb├¬dzie si├¬ 14 wrze┬Ânia o godz. 16.30Jednocze┬Ânie prosimy o obecno┬Â├Ž i przypominamy, ┬┐e na zebranie przychodzimy bez...

Pi▒tek 09 Wrzesie˝ 2016

Czas na akcjê dla potrzebuj±cych !!

Kategoria: Informacje

Drodzy rodzice.Po raz kolejny w┬│┬▒czamy si├¬ w akcj├¬ Regionalnego Centrum Wolontariatu. Dla najbardziej potrzebuj┬▒cych dzieci i m┬│odzie┬┐y pragniemy zebra├Ž artyku┬│y szkolne,...

Pi▒tek 09 Wrzesie˝ 2016

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.