wcag icon
Deklaracja DostŕpnoÂci

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego T├¬czowego Przedszkola. Tutaj dowiecie si├¬ jak pracujemy z dzie├Žmi, w jaki spos├│b realizujemy podstaw├¬ programow┬▒ wychowania przedszkolnego, a tak┬┐e jak bardzo jeste┬Âmy zaanga┬┐owani w dzia┬│alno┬Â├Ž z dziedziny ekologii i zdrowego stylu ┬┐ycia.

Szczeg├│lnie du┬┐o dzieje si├¬ w naszych t├¬czowych grupach, dlatego zach├¬camy do „zagl┬▒dania” do naszych grup i zapoznawania si├¬ z ich prac┬▒ i zabaw┬▒. Mamy nadziej├¬, ┬┐e poprzez t├¬ stron├¬ dostarczymy Pa├▒stwu wielu wa┬┐nych, ciekawych i dobrych informacji.

 

FESTYN RODZINNY

Kategoria: Imprezy

Ju┬┐ 21 czerwca w naszym przedszkolu wielki festyn rodzinny pod has┬│em: ┬ú┬▒czy nas pi┬│ka Przygotowali┬Âmy mn├│stwo atrakcji i stanowisk dla du┬┐ych i ma┬│ych w programie...

Poniedzia│ek 18 Czerwiec 2018

BAL PA├ĹSTW FOTORELACJA

Kategoria: Imprezy

Na zakoñczenie tygodnia europejskiego 11 maja w naszym przedszkolu odby³ siê "bal pañstw". Nie zabrak³o hitów typowych dla wybranych krajów a tak¿e konkursów,...

Poniedzia│ek 28 Maj 2018

Konkurs na zbiórkê surowców wtórnych rozstrzygniêty!

Kategoria: Informacje

               XXII Konkurs na selektywn┬▒ zbi├│rk├¬ odpad├│w w plac├│wkach o┬Âwiatowych dobieg┬│...

27 Maj 2018

EKOLOGICZNY BAL WIOSNY POZA NAMI

Kategoria: Informacje

W kwietniu odby┬│ si├¬ tydzie├▒ pod has┬│em „Stra┬┐nicy przyrody”. W zwi┬▒zku z tym zorganizowano „Ekologiczny bal wiosny”. Bawili┬Âmy si├¬ do najnowszych...

Poniedzia│ek 14 Maj 2018

BIERZEMY UDZIA£ W AKCJI" LISTY DLA ZIEMI

Kategoria: Informacje

G┬│├│wnym celem akcji jest poszerzanie wiadomo┬Âci z zakresu gospodarki odpadami, promocj┬▒ recyklingu oraz  zach├¬caniem dzieci i ich rodzin do prowadzenia ekologicznego stylu...

Wtorek 01 Maj 2018

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrze┐one. All rights reserved.