wcag icon
Deklaracja Dostępności

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Witamy na stronie naszego Tęczowego Przedszkola. Tutaj dowiecie się jak pracujemy z dziećmi, w jaki sposób realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także jak bardzo jesteśmy zaangażowani w działalność z dziedziny ekologii i zdrowego stylu życia.

Szczególnie dużo dzieje się w naszych tęczowych grupach, dlatego zachęcamy do „zaglądania” do naszych grup i zapoznawania się z ich pracą i zabawą. Mamy nadzieję, że poprzez tę stronę dostarczymy Państwu wielu ważnych, ciekawych i dobrych informacji.

 

Uwaga, kleszcze !

Data dodania: Piątek 25 Czerwiec 2021

UWAGA NA KLESZCZE I NIE TYLKO

 Przypominamy, ?e okres wiosenno – letni, to czas aktywno?ci kleszczy. 

Mo?na je spotka? nie tylko w lasach, ale r?wnie? cz?sto wyst?puj? r?wnie? w parkach, a nawet w krzakach oraz w miejskich i domowych trawnikach

KLESZCZE przenosz? wiele niebezpiecznych chor?b, w tym bolerioz? oraz odkleszczowe zapalenie m?zgu. Poniewa? nie wspinaj? si? powy?ej 1 metra uk?szenie mo?e nas spotka? np. podczas spaceru z psem, zabawy w trawie czy nad jeziorem. 

Ale nie tylko kleszczy powinni?my si? obawia?! 


 W lesie mo?e si? do nas przyczepi? te? STRZY?AK SARNI. W przeciwie?stwie do kleszczy, ta "bestia" potrafi lata? (lata ca?ymi chmarami). Ich uk?szenie jest bardzo bolesne, a ?lad po nim mo?e utrzymywa? si? miesi?cami. Strzy?ak to owad, kt?ry jest bardzo podobny do kleszcza i dlatego nazywany jest lataj?cym kleszczem. 

Strzy?aki s? o tyle niebezpieczne, ?e mog? przenosi? bakterie powoduj?ce choroby i zmiany sk?rne. Ugryzienia strzy?ak?w mog? by? gro?ne, szczeg?lnie dla ma?ych dzieci i os?b uczulonych na jad tych owad?w. Mo?e doj?? u nich do silnej reakcji sk?ry, a tak?e problem?w z oddychaniem.


Aby ustrzec si? przed uk?szeniem specjali?ci zalecaj? os?aniaj?c? odzie?, popularne s? te? ?rodki odstraszaj?ce. Wybieraj?c si? na wycieczk? do lasu warto zdecydowa? si? na ja?niejsz? odzie? – to pomo?e nam zauwa?y? na swoim ubraniu owada. 

Obowi?zkowo po ka?dej wizycie w lesie, czy nawet zabawie w trawie nale?y dok?adnie obejrze? nasze cia?o, ze szczeg?lnym uwzgl?dnieniem najdelikatniejszych miejsc. 


WI?CEJ INFORMACJI O KLESZCZACH

https://enel.pl/enelzdrowie/zdrowie-dla-ciebie/co-zrobic-po-ukaszeniu-przez-kleszcza


WI?CEJ INFORMACJI O STRZY?AKACH

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-pasozytnicze/strzyzak-jeleni-sarni-kleszcz-ze-skrzydlami-objawy-ukaszenia-aa-dXGL-mCtg-Yth7.html

Kleszcze

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.